Loga Nya Kinnekullerundan

Banan

På de båda barnonrna är bansträckning samma, det som skiljer är att vid långa så kör du två varv.

Om man väljer att anta utmaningen så är varvet 56 km medan utan är den 47 km.

Start I Källby, Blomberg, Västerplana, Medelplana, Hällekis,

Om du har valt att utmaningen: Kinnekullegården, Högebo, Gössäter

Annars forsätter man: Gössäter, Forshem, Brokvarn, Fullösa, Kestad, Kinnekleva, Husaby,

För långa banan gå mot Västerplana samma varv som innan.

För att gå mot mål så: Västerplana, Blomberg, Källby.

Bansträckning

Utan Utmaningen
Utan utmaningen
Med Utmaningen
Med utmaningen