Loga Nya Kinnekullerundan

Välkomna till Kinnekullerundan!

OBS Ny Startdag! Lördagen den 17 augusti. Första start 9:00 Övrigt se PM

Fram till den 18 juni kommer vi ge en rabatt på 50kr/deltagare. Samtidigt kommer vi skänka 50kr/deltagare till forskning kring Myasthenia gravis "Mg".

Mg är en muskelsjukdom som angriper impulsöverföringen från nerv till muskel. Följden blir att musklerna tröttas ut på ett onormalt sätt. Ibland angrips enstaka muskler, ibland många. Efter ansträngning ökar svagheten i musklerna påtagligt. Hjärnan, nerven och muskeln är friska, men eftersom kontakten mellan nerv och muskel är störd så tröttas muskeln ut på ett onormalt sätt. Det är den viljemässigt styrda muskulaturen som påverkas. Besvären börjar ofta väldigt smygande så att man anpassar sig till en ökad muskulär uttröttbarhet. Det är uttröttbarheten som är avvikande. Muskelkrafterna kan initialt vara väldigt starka, men upprepade rörelserna kan resultera i förlamning. Besvären varierar starkt både hos individen och mellan individer. Med rätt behandling kan många bli symtomfria under långa perioder. Ungefär en person av 100 000 får diagnosen varje år. I Sverige lever ca 2 000 personer med diagnosen. Källa: NEURO

Startplatsen är Eolsborgs idrottsplats. Se karta nedan, OBS skyltning finns från tillfartsvägarna.